Spolupracujeme

Studio Body Positive Yoga má tu čest spolupracovat s neziskovou organizací Sunshine, z.s.

Jak a komu pomáhají? 

 

♥ Poskytují individuální psychologickou péči pro ženy, které si potřebují posílit sebevědomí;

V této době zaměřují psychologickou pomoc zvláště pro ženy, na které doléhají důsledky pandemie onemocnění Covid-19;

♥ Poskytují nácvik antistresových technik;

♥ Organizují a pořádají vzdělávací aktivity ohledně ženského sebevědomí a zvládání stresu.

 

Psychologickou péči poskytují ženám, které pociťují stres, problematické mezilidské vztahy, snížené sebevědomí, existenciální úzkosti a problémy s pracovní seberealizací. Jejich cílem je, aby se tyto ženy cítily v rámci každodenního života dobře a psychicky stabilně. 

Pojišťovnou hrazení psychologové mají zcela naplněné kapacity, v některých místech zcela chybí. Kromě toho je psychické zdraví a pohoda často to poslední, čemu ženy věnují pozornost. Přitom má ale významný vliv na to, jak si se svými problémy a těžkostmi dovedeme poradit. Proto chtějí ženám, na které doléhají důsledky pandemie onemocnění Covid-19, poskytovat psychologické poradenství, konzultace a terapie nejen online. ZDARMA, a to bez dlouhých čekacích lhůt.

Více info zde: https://sunshine-neziskovaorganizace.webnode.cz